Soňky habarlar

Şosse boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryş tamamlandy

Golaýda welosportyň şosse görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryş tamamlandy. Uly ýaşlylaryň we kiçi ýaşlylaryň arasynda guralan bu ýaryş şahsy we toparlaýyn bäsleşik görnüşinde guraldy. Aşgabat şäherinden we welaýatlardan wekilçilik edýän türgenler şosse ýaryşynyň aýratyn badalga we umumy badalga görnüşlerinde ýaryşdylar.

Gökderede guralan bu ýaryşyň netijesinde kiçi ýaşlylaryň arasynda umumy badalgada (50 km.) Begenç Hudaýgulyýew I orna, Rasulbek Ýakubow II orna, Gadam Köşiliýew III orna eýe bolan bolsa, aýratyn badalgada (15 km.) Gadam Köşiliýew I orna, Begenç Hudaýgulyýew II orna, Saryhan Nurmedow III orna mynasyp boldy. Gyzlaryň arasynda umumy badalgada (25 km.) Aýnur Amangeldiýewa I orna, Jennet Gylyçdurdyýewa II orna, Sewinç Gutlymyradowa III orna eýe bolmagy başardylar. Aýratyn badalgada bolsa (10 km.) Sewinç Gutlymyradowa I orna, Aýnur Amangeldiýewa II orna, Jennet Gylyçdurdyýewa III orna eýe bolup ýeňişini baýram etdiler.

Ulularyň arasynda umumy badalgada (70 km.) Babageldi Seýitnazarow I orna, Mahmut Aşyrow II orna, Begzod Açilow III orna eýe boldy. Aýratyn badalgada (25 km.) Arazmuhammet Nurmedow I orna, Döwletmyrat Baýramow II orna, Kakabaý Ataýew bolsa III orna mynasyp bolmagy başardy.

Türkmenistanyň kubogy ugrundaky şosse ýaryşy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň milli welosport tehniki merkezi hem-de Türkmenistanyň welosport federasiýasy tarapyndan geçirildi.

Bahargül ORAZBERDIÝEWA,

Türkmenistanyň milli welosport tehniki merkeziniň halkara we guramaçylyk bölüminiň baş hünärmeni.