Soňky habarlar

 Basketbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi tamamlandy

Golaýda sportuň basketbol 3x3 görnüşi boýunça ýetginjek oglanlaryň we gyzlaryň (U-18) arasynda Türkmenistanyň birinjiligi tamamlandy.

Aşgabat şäherindäki Halkara Nebit we gaz uniwersitetiniň sport desgasynda guralan bu ýaryşda oglanlar 16 toparda, gyzlar 12 toparda toparda bäsleşdiler.

Oglanlaryň arasyndaky ýaryşyň netijesinde Balkan-1 topary I orna, Lebap-1 topary II orna, Aşgabat-1 topary III orna mynasyp boldy.

Gyzlaryň arasyndaky ýaryşyň netijesinde Lebap-2 topary I orna, «Aýlar» topary II orna, Lebap-3 topary III orna eýelik etdi.

Ýaryşda ýeňiji bolan toparlara Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Hormat hatlary hem-de Türkmenistanyň basketbol federasiýasynyň medallary we kubogy gowşuryldy.

Abadan AMANBERDIYEWA,

 TDBSI-niň mugallym-öwrenijisi.