Soňky habarlar

Türkmenistanda Bundesliganyň oýunlary görkezilip başlady

«Türkmenistan Sport» teleýaýlymy futbol janköýerleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan Ýewropa futbolyny göni ýaýlymda görkezmegini ýola goýdy. Şu hepde futbol janköýerleri teleýaýlymda Germaniýanyň «Bundesligasyna» tomaşa edip bilerler.

Şeýle-de, «Türkmenistan Sport» teleýaýlymynda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň duşuşyklary hem görkeziler. Futboll janköýerleri ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 9-njy tapgyrynyň çäginde 18-nji maýda «Köpetdag» stadionynda duşuşýan «Köpetdag» - «Aşgabat» duşuşygyna teleýaýlymda 19-njy maýda, «Ahal» bilen «Altyn Asyryň» arasynda 19-njy maýda «Aşgabat» stadionynda geçiriljek duşuşyga bolsa 20-nji maýda tomaşa etmäge mümkinçilik alarlar.