Soňky habarlar

Pälwanlar öňe saýlandylar

Ýakynda erkekleriň arasynda grek-rim göreşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Çempionat 10 agram derejesinde «Galkynyş» sport toplumynda geçirildi.

Ýaryşyň netijesinde A.Şadyýew (55 kg.), M.Allaýarow (60 kg.), D.Orazberdiýew (63 kg.), A.Açilow (67 kg.), M.Nurberdiýew (72 kg.), A.Annamämmedow (77 kg.), J.Öwezdurdyýew (82 kg.), J.Jumaniýazow (87 kg.), A.Kurräýew (97 kg.) dagylar öz agramlarynda I orna mynasyp bolup ýeňişini baýram etdiler.

Şeýlelikde umumy toparlaýyn I orna Aşgabat şäheri, II orna Mary welaýaty, III orna Lebap welaýaty mynasyp bolmagy başardy. Ýaryşda baýrakly orna mynasyp bolan türgenlere bolsa guramaçylar tarapyndan Hormat hatlar we medallar gowşuryldy. 

Altyn REJEPOWA,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby.