Soňky habarlar

Bütindünýä stol tennisi güni

 Bütindünýä stol tennisi güni (World Table Tennis Day) täze bellenilip başlanan baýramlaryň biridir. Ilkinji gezek bu baýramy 2015-nji ýylyň 6-njy aprelinde belläpdirler. Ol gysga wagtda bütin dünýäde giňden seslenme döretdi.