Soňky habarlar

Boks boýunça Türkmenistanyň birinjiligi tamamlandy

Ýakynda 2002-2003-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda boks boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde geçirilen bu bäsleşikde türgenler 10 agram derejesinde özara güýç synanyşdylar. Ýaryşa Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň türgenleri işjeň gatnaşdy.

Birinjilik ugrynda jemi 8 topardan 143 türgen bäsleşdi. Çekeleşikli geçen bäsleşigiň netijesinde toparlaýyn I orna Lebap welaýaty, II orna Daşoguz welaýaty, III orna bolsa Aşgabat şäheriniň «Olimp» orta sport mekdebi mynasyp bolmagy başardy.

Ýaryşda baýrakly orna eýe bolan türgenlere Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Hormat hatlary, Türkmenistanyň Boks federasiýasynyň medallary we sowgatlary gowşuryldy.

Döwranberdi AMANBERDIÝEW,

«Olimp» orta sport mekdebiniñ instruktor-metadisti.