Soňky habarlar

Talyplar badminton boýunça bäsleşdiler

Golaýda, «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiadanyň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda badminton boýunça ýaryş geçirildi.

«Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bilelikde guralýan bu ýaryşda talyp gyzlar we oglanlar badminton boýunça bäsleşdi. Iki gün dowam eden gyzgalaňly ýaryşyň netijesinde oglanlardan düzülen toparlaryň arasynda I orna Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty, II orna Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, III orna bolsa, Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti mynasyp boldy.

Gyzlardan düzülen toparlaryň arasynda I orna Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty, II orna Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, III orna bolsa Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti eýe bolmagy başardy.

Ýaryşyň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan Hormat hatlar gowşuryldy

Begmyrat BALAKAÝEW,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň sport klubunyň başlygy.