Soňky habarlar

Gylyçlaşmak boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy

Gylyçlaşmak boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda şahsy we toparlaýyn Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministriliginiň ýyllyk meýilnamasyna görä geçirilen bu ýaryş «Aşgabat» köpugurly stadionynda guraldy. Çempionata Aşgabat şäheriniň, Balkan, Mary we Lebap welaýatynyň toparlary gatnaşdylar. Türgenler ýaryşda ýaragyň şpaga, rapira, gylyç görnüşleri boýunça bäsleşdiler.

Geçirilen ýaryşyň netijesinde ýaragyň şpaga görnüşinden erkekleriň arasynda J.Döwletnazarow, zenanlaryň arasynda G.Rejepowa dagylar I orna mynasyp bolmagy başardylar.

Rapiradan erkekleriň arasynda J.Döwletnazarow, zenanlaryň arasynda bolsa L.Ýegenmyradowa dagylar I orna eýe bolmagy başardylar.

Erkekleriň arasynda D.Anikin, zenanlaryň arasynda N.Arazowa dagylar bolsa ýaragyň gylyç görnüşinden I orna mynasyp bolmagy başardylar.

Şeýle-de toparlaýyn geçirilen ýaryşyň jemi boýunça erkekleriň arasynda şpagadan geçirilen ýaryşda Aşgabat 1 şäheriniň ýygyndy topary I orna, Balkan welaýatynyň ýygyndy topary II orna, Aşgabat 2 şäheriniň ýygyndy topary III orna eýe boldy.

Rapiradan toparlaýyn I orna Balkan welaýatynyň ýygyndy topary, II orna Aşgabat şäheriniň ýygyndy topary, III orna bolsa Mary welaýatynyň ýygyndy topary mynasyp boldy.

Gylyç görnüşinden geçirilen ýaryşda toparlaýyn I orna Mary welaýatynyň ýygyndy topary, II orna Balkan welaýatynyň ýygyndy topary eýe boldy.

Zenanlaryň arasynda geçirilen toparlaýyn ýaryşyň netijesi boýunça şpagadan Balkan welaýatynyň ýygyndy topary I orna, Aşgabat şäheriniň ýygyndy topary II orna mynasyp boldy.

Rapiradan geçirilen ýaryşda bolsa Balkan welaýatynyň ýygyndy topary I orna, Mary welaýatynyň ýygyndy topary II orna eýe boldy.

Ýaragyň gylyç görnüşinden geçirilen ýaryşda Balkan welaýatynyň ýygyndy topary I orna, Mary welaýatynyň ýygyndy topary II orna, Aşgabat şäheriniň ýygyndy topary bolsa III orna mynasyp boldy.

Ýaryşda baýrakly orna mynasyp bolan türgenlere Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Hormat hatlary we sowgatlary gowşuryldy.

Muhammetmyrat BERDIÝEW,

TDBSI-niň Sport žurnalistikasy hünäriniň talyby.