Soňky habarlar

Mergenleriň bäsleşigi

Golaýda ok atyşyk boýunça Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň açyk birinjiligi geçirildi.

Ýaryş ýaraglaryň WP-4 görnüşi boýunça erkekleriň we zenanlaryň, WP-2, WP-1, PP-2 görnüşleri boýunça ýetginjekleriň arasynda guraldy.

Çekeleşikli geçen ýaryşyň netijesinde WP-4 görnüşi boýunça erkekleriň arasynda Ruben Sarkisýan I orna, Hydyr Merdanow II orna, Daniil Wertýanow III orna mynasyp bolmagy başardy. Zenanlaryň arasynda bolsa Ýeketerina Arabowa I orny eýeledi.

Ýaragyň WP-2 görnüşi boýunça ýaşlaryň arasynda Çaryýar Agabaýew I orna, Didar Aşyrow II orna, Didar Amanow III orna, gyzlaryň arasynda geçirilen ýaryşyň jemi boýunça Aýbölek Geldiýewa I orna, Gülgunça Aşyrowa II orna, Jemal Mommadowa  bolsa III orna mynasyp bolmagy başardy.

 WP-2 görnüşi boýunça ýetginjek oglanlaryň arasynda Yhlas Goçow I orna, Timur Arslanow II orna, Begenç Atabaýew III orna eýe boldy.

Ýetginjek oglanlaryň arasynda ýaragyň WP-1 görnüşi boýunça Aýmuhammet Myradow I orna, Kerim Gaýypow II orna, Nikita Çerepanow III orna mynasyp bolmagy başardy.

Ýaragyň PP-2 görnüşi boýunça ýetginjek oglanlaryň arasynda Arslan Penjiýew I orna, Alimuhammet Aýdogdyýew II orna, gyzlaryň arasynda Ýüzgül Öwezowa I orna, Polina Wertýankina II orna we Wiktoriýa Sergeýewa III orna eýe boldular.

Ýaryşyň ýeňijileri Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň diplomlary bilen sylaglandylar.

Allamyrat GOÇOW,

Türkmenistanyň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň direktorynyň orunbasary.