Soňky habarlar

Talyplar okuwçylar bilen türgenleşik geçdiler

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň önümçilik tejribesini geçýän talyplary mekdep okuwçylarynyň arasynda gandbol boýunça öwrediji türgenleşik sapaklaryny geçirdiler.

Talyplaryň tälimçilik eden öwrediji türgenleşik sapaklary Aşgabat şäheriniň 79-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda hem guraldy.

Türkmenistan Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar  bedenterbiýe-sport guramasy, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport insitutynyň bilelikdäki ylalaşylan meýilnamasy esasynda geçirilen öwrediji türgenleşik sapagy ýaşlary köpçülikleýin bedenterbiýä we sporta çekmäge gönükdirilendir.

Muhammetmekan KAKYŞOW,

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň baş hünärmeni.