Soňky habarlar

Dzýudo boýunça Aşgabat şäheriniň açyk birinjiligi

2007-2008-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda dzýudo boýunça  Aşgabat şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň açyk birinjiligi geçirildi. «Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy» sport mekdebiniň sport zalynda guralan ýaryşda türgenler 10 agram derejesinde bäsleşdiler.

Gyzgaňly geçen ýarşyň netijesinde H.Ýusupow (29 kg.), H.Annagurbanow (32 kg.), A.Bäşimow (35 kg.), Y.Nurmuhammedow (38 kg.), A.Çaryýew (42 kg.), A.Annaberdiýew (46 kg.), B.Merdanow (50 kg.), D.Akmyradow (55 kg.), A.Şyhyýew (60 kg.), Y.Kerimmuhammedow (+60 kg.) dagylar öz agram derejelerinde I orna eýe bolmagy başardylar.

150-den gowrak türgeniň işjeň gatnaşan bu ýaryşynda umumy toparlaýyn I orna 4-nji sport mekdebi, II orna Sport mekdebi, III orna bolsa 2-nji sport mekdebi mynasyp bolmagy başardy.

Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän türgenlere Aşgabat şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň Hormat hatlary we Bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Aşgabat şäher geňeşiniň sowgatlary gowşuryldy.

Sonajan TEKEMÄMMEDOWA,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy.