Soňky habarlar

Erkin göreş boýunça açyk birinjilik tamamlandy

Düýn (18.03.2020) 2002-2003-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriñ arasynda erkin göreş boýunça «Olimp» orta sport mekdebiniñ açyk birinjiligi tamamlandy.

Ýaryşda pälwanlar 7 agramda derejesinde özara güýç synanyşdylar. Birinjilige 4 topardan 50-den gowrak türgen gatnaşdy.

Gyzgalaňly geçen ýaryşyň netijesinde Daýanç Ýagşygeldiýew (55 kg.), Begenç Nurmuhammedow (60 kg.), Kerwen Pygamow (65 kg.), Meretgeldi Öwezberdiýew (71 kg.), Serpaý Bäşimow (75 kg.), Perman Baýrammyradow (80 kg.), Batyr Annadurdyýew (92 kg.) dagylar öz agram derejesinde I orna eýe bolup, ýeňişini baýram etdiler.

Ýaryşda baýrakly orna mynasyp bolan türgenlere «Olimp» orta sport mekdebiniñ Hormat hatlary we «Arakesme» hususy kärhanasynyñ sowgatlary gowşuryldy. 

Döwranberdi AMANBERDIÝEW,

«Olimp» orta sport mekdebiniñ instruktor-metadisti.