Soňky habarlar

Balkan welaýatynda guralan sport ýaryşlary

Ýurdumyzda ýaşlaryň arasynda bedenterbiýe we sporty ösdürmek, ýokary derejeli türgenleri ýetişdirmek maksady bilen Aşgabat şäherinde we welaýatlarda yzygiderli sport ýaryşlary geçirilýär. Muňa bolsa golaýda Balkan welaýatynda guralan sport çärelerini agzap bolar.

Türkmenbaşy şäherinde 2006-2007-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda dzýudo boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi (13-14.03.2020). Oglanlaryň arasynda guralan bu ýaryş dokuz agram derejesinde guraldy. Ýaryşyň netijesinde O.Döwletmyradow (35 kg.), A.Amanow (38 kg.), E.Gulyýew (42 kg.), I.Hudaýberdiýew (46 kg.), K.Hanjow (50 kg.), D.Hydyrow (55 kg.), I.Gurbanow (60 kg.), D.Gurmanmyradow (66 kg.), D.Ahmetow (+73 kg.) dagylar hersi öz agram derejesinde I orna eýe bolmagy başardylar.

***

Balkanabat şäherinde milli göreş we guşakly göreş boýunça Balkan welaýatynyň açyk çempionaty geçirildi (13-15.03.2020). Ýaryş 2003-2005-nji ýylda doglan oglan we gyzlaryň arasynda guraldy. Gyzgalaňly geçen ýaryşyň netijesinde milli göreş boýunça oglanlaryň arasynda M.Döwrangulyýew (40 kg.), S.Baýrammämedow (45 kg.), M.Nedirhanow (50 kg.), U.Garagulow (55 kg.), P.Kulyýew (60 kg.), M.Annamämmedow (65 kg.), G.Garlyýew (71 kg.), K.Ybraýymgulyýew (+71 kg.) dagylar öz agram derejesinde I orna eýe bolup ýeňşini baýram etdiler.

 

Guşakly göreş boýunça oglanlaryň arasynda geçirilen ýaryşyň netijesinde M.Ylýasow (45 kg.), G.Abaýew (50 kg.), U.Garagulow (55 kg.), D.Esenmyradow (60 kg.), E.Ruslanow (65 kg.), G.Allamyradow (+65 kg.) dagylar I orna mynasyp bolmagy başardylar.

Gyzlaryň arasynda guşakly göreş boýunça guralan ýaryşyň netijesinde G.Arazgeldiýewa (40 kg.), H.Arazgeldiýewa (45 kg.), M.Amanjaýewa (50 kg.) dagylar öz agramlarynda I orna eýe bolmagy başardylar.

***

Türkmenbaşy şäheriniň 1-nji sport mekdebinde uniwersal söweş görnüşinden Balkan welaýatynyň açyk çempionaty geçirildi (13-15.03.2020). Ýaryş 18 ýaşdan ýokary we 2003-2014-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasynda guraldy. Geçirilen ýaryşyň netijesinde umumy toparlaýyn I orna Balkan welaýaty, II orna Aşgabat şäheri, III orna Ahal welaýaty mynasyp bolmagy başardy.

Balkan welaýatynda ýokary guramaçylykda geçirilen ýaryşlarda baýrakly orna mynasyp bolan türgenlere Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary we medallary gowşuryldy.

www.msy.gov.tm