Soňky habarlar

Talyp ýaşlaryň arasynda döredijilik duşuşygy

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyp ýaşlaryň arasynda döredijilik duşuşygy geçirildi.

Dabaraly geçirilen festiwalda talyp ýaşlaryň  ýurdumyzda alnyp barylýan işler dogrusynda yzygiderli çykyşlary olaryň watansöýüji ýaşlardygyny ýene bir ýola äşgär etdi. Talyplaryň ýerine ýetirmeginde Watanymyzyň bedew batly ösüşlerini, gözelligini wasp edýän aýdym-sazly çykyşlary dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdy.

Käbegül BEGMYRADOWA,

«Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň I derejeli hünärmeni.