Soňky habarlar

Ýaş pälwanlar Türkmenistanyň çempionatynda çykyş etdiler

Grek-rim göreşi boýunça 2005-2006-njy ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 8-nji sport mekdebinde geçirilen ýaryşa Aşgabatdan we welaýatlardan 8 topar gatnaşdy: «Olimp» orta sport mekdebi, Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi, Aşgabat şäheri, Ahal, Mary, Lebap, Daşoguz, Balkan welaýatlary. Ýaşajyk pälwanlaryň 120-den gowragy 9 agramda özara güýç synanyşdylar. Çekeleşikli geçen ýaryşda umumytoparlaýyn I orna Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň türgenleri mynasyp boldular.

                                                      ***

Erkin göreş boýunça 2005-2006-njy ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda guralan Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Ýaryşa Aşgabatdan we welaýatlardan 8 topar gatnaşdy: «Olimp» orta sport mekdebi, Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi, Aşgabat şäheri, Ahal, Mary, Lebap, Daşoguz, Balkan welaýatlary. Olar 10 agramda özara güýç synanyşyp, ýaryşa 230 töweregi türgen gatnaşdy. Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 8-nji sport mekdebinde tamamlanan çempioantda umumytoparlaýyn I orna Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi, II orna Aşgabat şäheri, III orna Balkan welaýatynyň türgenleri mynasyp boldular.

                                                       *** 

Erkin göreşi boýunça ýaşlaryň arasynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. «Galkynyş» bedenterbiýe-sagaldyş toplumynda geçen ýaryşa türkmen paýtagtyndan we ýurdumyzyň welaýatlaryndan 9 topar gatnaşdy: Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi, «Olimp» orta sport mekdebi, Aşgabat şäheri, Balkan, Ahal, Mary, Lebap, Daşoguz welaýatlary.  Türgenler 10 agramda çykyş edip, pälwanlaryň 100-den gowragy özaralarynda güýç synanyşdylar. Çekeleşikli geçen ýaryşda umumytoparlaýyn I orna Aşgabat şäheri, II orna Balkan welaýaty, III orna Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi we Mary welaýatynyň topary mynasyp boldy.

 Taýýarlan Abadan AMANBERDIÝEWA,

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy.