Soňky habarlar

Okuwçy we talyp gyzlaryň ýaryşy

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli küşt we 64 öýjükli şaşka boýunça okuwçy we talyp gyzlaryň arasynda ýaryş geçirildi.

Aşgabat şäheriniň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde küşt boýunça guralan ýaryşda okuwçylaryň arasynda O.Baýrambaýewa I orna, A.Gubataýewa II orna, M.Agajanowa III orna eýe bolmagy başardy.

Talyplaryň arasynda geçen bu ýaryşyň netijesinde J.Durdyýewa I orna, S.Baýrambaýewa II orna, J.Öwezdurdyýewa III orna mynasyp bolmagy başardy.

64 öýjükli şaşka boýunça okuwçylaryň arasynda geçirilen ýaryşyň jemi boýunça T.Toýmyradowa I orna, L.Sähetmämmedowa II orna, L.Hemraýewa III orna mynasyp bolmagy başardy.

Ýaryşyň ýeňijilerine Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary, Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Ýazbike ÖWEZOWA,

Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň tälimçisi.