Soňky habarlar

 Türkmen milli göreşi boýunça birinjilik geçirildi

 Türkmenistanyň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda Gökdere jülgesindäki «Nesil» çagalar dynç alyş hem-de «Beýik Serdar nesilleri» sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde Türkmen milli göreşi boýunça ýurdumyzyň birinjiligi geçirildi.

Ýaryşa welaýatlardan hem-de Aşgabat şäherinden jemi 6 topar gatnaşdy. Ýaryşyň netijeleri boýunça umumylykda Ahal welaýatynyň ýygyndy topary 1-nji orny, Daşoguz welaýatynyň ýygyndy topary 2-nji orny, Balkan welaýatynyň ýygyndy topary 3-nji orny eýeledi.

Ýaryşyň guramaçylykly geçirilmegine Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe we sport guramasynyň hünärmenleri Şöhrat Orazow, Muhammetmekan Kakyşow hem-de Käbegül Begmyradowa işjeň gatnaşdylar.

Türkmen milli göreşi boýunça ýurdumyzyň birinjiligi Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde guramagynda geçirildi.

www.msy.gov.tm