Soňky habarlar

Şaşka boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi tamamlandy

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, Türkmenistanyň Milli şaşka merkeziniň we Balkan welaýat ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda Balkan welaýat ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebinde 20 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda iňlis-amerkan şaşkasy boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi.

Ýaryş aýlaw usulynda we Bütindünýä şaşka federasiýasynyň düzgünlerine laýyklykda geçirlip, Balkan welaýat ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebi we Türkmenistanyň Milli şaşka merkezi tarapyndan ähli zerur enjamlar bilen doly üpjün edildi.

Ýaryşyň netijesi

Erkekler

1-nji orun: Penagylyç Ezizgylyjow

2-nji orun: Döwran Arabow

3-nji orun: Merdan Döwranow

Zenanlar

1-nji orun: Gurbanjemal Meredowa

2-nji orun: Gülnaz Işangulyýewa

3-nji orun: Ogulbibi Aşyrowa

Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän şaşkaçylar Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hormat hatlary we Türkmenistanyň Milli şaşka merkeziniň ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglandylar.

www.msy.gov.tm