Soňky habarlar

Türgenler bilen duşuşyk

2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndysyny ýokary derejede taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginde  para-pauerlifting boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň agzalary bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda öňdäki jogapkärli ýaryşlara taýýarlyk görmek bilen bagly toplumlaýyn meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we geljekki halkara derejeli ýaryşlarda türgenleriň ýokary netije gazanmagy üçin edilmeli işler barada pikir alşyldy.

   Türgenlerimizi Türkmenistanyň Paralimpiýa komitetiniň başlygynyň orunbasary we para-pauerlifting boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň  baş tälimçisi Tahyr Şorahanow türgenleşdirýär. Baş tälimçi bilen birlikde bu duşuşyga milli ýygyndymyzyň öňdebaryjy türgenleri Maýagözel Ekäýewa bilen Sergeý Meladze gatnaşdy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň jogapkär wekilleri tarapyndan Türkmenistanyň para-pauerlifting boýunça milli ýygyndysynyň agzalaryna gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

 www.msy.gov.tm