Soňky habarlar

Futbol boýunça welaýatyň açyk birinjiligi

Mary şäheriniň «Bagtyýarlyk» sport desgasynda 2010-njy ýylda doglan türgenleriň arasynda futbol boýunça welaýatyň açyk birinjiliginiň geçirilenligi baradaky habar «Maru-Şahu Jahan» gazetinde çap edildi.

Ýaryşa Mary welaýatynyň 1-nji sport mekdebinden 2 topar, 2-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji sport mekdeplerinden, Tagtabazar, Wekilbazar etraplarynyň sport mekdeplerinden türgenler gatnaşdylar.

Çekeleşikli geçen ýaryşda I orna Mary şäheriniň 3-nji sport mekdebiniň tälimçisi Amanmyrat Kakaýewiň türgenler topary, II orna 5-nji sport mekdebiniň, III orna bolsa Tagtabazar etrabynyň sport mekdebiniň türgenler topary mynasyp boldy.