Soňky habarlar

Kýokuşinkaý karate boýunça Balkan welaýatynyň çempionaty tamamlandy

Kýokuşinkaý karateniň kumute görnüşi boýunça Balkan welaýatynyň çempionaty tamamlananlygy barada Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi habar berýär.

Balkanabat şäherinde çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda geçirilen çempionaty netijesi boýunça 2010-2011-nji ýyllarda  doglan oglanlardan Ş.Atabaýew we G.Näzliýew (30 kg.), 2008-2009-njy ýyllarda  doglan türgenleriň arasyndan bolsa R.Gurbanow (35 kg.), S.Nazarow (40 kg.) dagylar deň-duşlaryndan tapawutlanyp I orny eýelediler.

Şeýle-de 2006-2007-nji ýyllarda  doglan türgenleriň arasyndan A.Annaýew (45 kg.), 2004-2005 ýyllarda doglan türgenlerden  G.Meredow (60 kg.), gyzlardan M.Atabaýewa (50 kg.) dagylar hem I orna mynasyp bolmagy başardylar.

2002-2003-nji ýyllarda  doglan türgenleriň arasyndan H.Atabaýew (60 kg.), B.Myradow (65 kg.), U.Gurbanow (75  kg.), gyzlardan bolsa J.Zekerýaýewa (55 kg.) dagylar I orny eýeläp, ýeňişini baýram etdiler.

Ýaryş çempionatda baýrakly orunlary eýelemegi başaran türgenlere Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň medal we Hormat hat gowşuryş dabarasy bilen tamamlandy.

www.msy.gov.tm