Soňky habarlar

Grek-rim boýunça Aşgabat şäheriniň birinjiligi tamamlandy

Ýakynda grek-rim göreşi boýunça Aşgabat şäheriniň açyk birinjiliginiň tamamlananlygy barada Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdirligi habar berýär.

2003-2004-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda guralan bu ýaryşda türgenler 10 agram derejesinde bäsleşdiler.

Geçirilen ýaryşyň netijesi boýunça D.Gurbangeldiýew (45 kg.), B.Annamyradow (48 kg.), A.Akamow (51 kg.), B.Geldiýew (55 kg.), Ş.Seýitmyradow (60 kg.), M.Akmämmedow (65 kg.), R.Ismaýilow (71 kg.), A.Agaýew ( 80 kg.), Y.Belliýew (92 kg.), Ý.Belliýew (110 kg.) dagylar I orna mynasyp bolup, ýeňişini baýram etdiler.

Ýaryşda baýrakly orna mynasyp bolan türgenlere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlar gowşuryldy.

www.msy.gov.tm