Soňky habarlar

«Gyzylgum» türkmen goragçysy Abdy Bäşimow bilen şertnama baglaşandygyny mälim etdi

  «Ahalyň» we Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň goragçysy  Abdy Bäşimow Özbegistanyň milli ýygyndysynyň «Gyzylgum» topary bilen şertnama baglaşdy. Bu barada «Gyzylgum» toparynyň metbugat gullugynda habar berdiler.