Soňky habarlar

Türkmen milli göreşi boýunça çempionat tamamlandy

Golaýda türkmen milli göreşi boýunça Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň we Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi. Çempionat 2004-2006-njy ýyllarda doglan türgenleriň arasynda guraldy.

10 agram boýunça geçirilen bu ýaryşa Aşgabat şäheriniň, Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň, Ahal welaýatynyň we Balkan welaýatynyň türgenleri hem işjeň gatnaşdy.

Geçirilen ýaryşyň netijesi boýunça A.Bagtyýarow (30 kg.), Y.Hallyýew (35 kg.), S.Garabaýew (40 kg.), A.Durdyýew (45 kg.), S.Rejepow (50 kg.), U.Garagulow (55 kg.), S.Nurberdiýew (60 kg.), G.Myradow (65 kg.), M.Orazdurdyýew (70 kg.), A.Allaberdiýew (+70 kg) dagylar I orna mynasyp bolmagy başardylar.

Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlar gowşuryldy.

Ýunus ALLANAZAROW,

talyp.