Soňky habarlar

Karatedo boýunça Ahal welaýatynyň birinjiligi tamamlandy

2020-nji ýylyň 3-nji fewralynda karatedo boýunça Ahal welaýatynyň birinjiligi tamamlandy. Gökdepe etrabynyň sport mekdebinde geçirilen bu ýaryşa 7 topardan 144 türgen gatnaşdy.

Geçirilen ýaryşyň jemi boýunça iň köp medala Gökdepe etrabynyň türgenleri mynasyp bolmagy başardylar. Medallaryň sany boýunça II orny Ak bugdaý etraby, III orna bolsa Babadaýhan etraby eýelemegi başardy.

Bu ýaryşa Gökdepe etrabynyň 1-nji toparyny Sapardurdy Setdarow, Gökdepe etrabynyň 2-nji toparyny Eziz Paşşyýew, Yzgant şäherçesiniň türgenlerini bu ýerdäki sport mekdebiniň tälimçisi Alibek Ýoldaşow, Ak bugdaý etrabynyň türgenlerini Maksat Atdaýew (Gämi obasy) bilen Amangeldi Bäşimow (Änew şäherçesi), Babadaýhan etrabynyň türgenlerini Batyr Setdarow taýýarlady. Şol bir wagtda ýaryşa Şöhrat Ýoldaşow baş emin, Sapardurdy Setdarow kömekçi emin bolup gatnaşdy.

Ýaryşyň ýeňijilerine Türkmenistanyň karate federasiýasynyň Hormat hatlary gowşuryldy we olar Türkmenistanyň birinjiligine gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Maksat MEREDOW,

Gökdepe etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň başlygy.