Soňky habarlar

Mekdep okuwçylary milli göreş boýunça bäsleşdiler

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyn orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda ýurdumyzyň birinjiligi geçirildi.

2020-nji ýylyň 28-30-njy ýanwary aralygynda Gökdere julgesinde ýerleşýän Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň «Nesil» cagalar dync alyş hem-de «Beyik Serdar nesilleri» sagaldyş we dync alyş merkezlerinde guralan türkmen milli göreşi boýunça bäsleşik diýseň özüneçekiji boldy.

Türkmen milli göreşi boýunça milli birinjilige paýtagtymyz Aşgabatdan we welaýatlardan (Ahal, Balkan, Daşoguz, Mary, Lebap) jemi 6 topar gatnaşdy.

Milli birinjiligiň jemi jemlenende Ahal welaýatynyň ýygyndysy umumytoparlaýyn 1-nji orny eýeledi. Daşoguz welaýatynyň ýygyndysy bäsleşigi 2-nji orunda tamamlandy. Balkan welaýatynyň ýygyndysy bolsa hormat münberiniň 3-nji basgançagyna çykdy.

Muhammetmekan KAKYŞOW,

«Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň baş hünärmeni.