Soňky habarlar

Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan futzal ýaryşy

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Balkan welaýatynyň futbol federasiýasynyň, TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşiniň hem-de welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda sportuň futzal görnüşi boýunça welaýatyň Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň arasynda Balkan welaýatynyň göçme kubogyny almak ugrynda ýaryş geçirildi.

Toparçalarda 1-nji we 2-nji orunlary eýelänler ýaryşy dowam etdirdiler. Netijede, 3-nji orna «Gümrükçi» topary mynasyp boldy. Ol «Serhetçi» toparyndan 3:1 hasabynda üstün çykdy. Finalda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Balkan welaýat müdirliginiň MHM topary ýeňiş gazandy. Olar aýgytly oýunda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Balkan welaýat Polisiýa müdirliginiň «Polisiýa» toparyndan üstün çykdylar (1:0).

 Ýaryşyň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Yakup Amanow,

 Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hünärmeni.