Soňky habarlar

Birinjilik ugrundaky bäsleşikler

Daşoguz şäherindäki 4-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde woleýbol boýunça welaýat derejesinde birinjilik ugrunda ýaryş geçirilenligi barada «Daşoguz habarlary» gazeti maglumat berýär.

Daşoguz welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagyndaky bu ýaryş 2005-2006-njy ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda geçirildi. Ýaryşa etraplardan saýlama toparlaryň 8-si gatnaşdy.

Edil şeýle bäsleşik 2008-2010-njy ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda hem guraldy.

Ýaryşyň ýeňijilerine Daşoguz welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary, ýörite medallary we gymmat bahaly sowgatlary gowşuryldy.