Soňky habarlar

Balkan welaýatynda guralan sport ýaryşlary

Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty köpçülikleýin wagyz etmek, sagdyn ruhubelent ýaşlary ýetişdirmek, olary sporta höweslendirmek maksady bilen sport ýaryşlary yzygiderli guralýar, diýip « Balkan» gazetinde habar berilýär.

«Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň, Balkan welaýat Baş bilim müdirligi bilen bilelikde guramagynda gandbol boýunça ýaryş geçirildi.

Şeýle hem Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda Balkanabat şäherindäki 1-nji sport mekdebinde ýetginjekleriň arasynda boks boýunça ýaryş geçirildi.

Gumdag şäherinde hem mekdep okuwçylarynyň arasynda woleýbol boýunça geçirilen ýaryş tamamlandy. Bu ýaryşyň yzýany Etrek etrabynda guralan türkmen milli göreşi boýunça ýaryş geçirildi. Bu ýaryşda mekdep okuwçylarynyň we sportuň bu görnüşi boýunça tälim alýan türgenler bäsleşdi.

Esenguly etrabynda hem kiçi futbol boýunça mekdep okuwçylarynyň arasynda bäsleşik guraldy.

Şeýle bäsleşik Serdar şäherinde hem geçirildi. Futbol boýunça guralan bäsleşige orta mekdepleriň okuwçylaryndan düzülen toparlar gatnaşdy.

Türkmenbaşy etrabyndaky 1-nji sport mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda şaşka hem-de düzzüm boýunça ýaryş geçirildi.