Soňky habarlar

Ýetginjekleriň basketbol ýaryşy

Tejen şäherinde basketbol boýunça Ahal welaýatynyň birinjiligini almak ugrynda ýaryş tamamlandy, diýip «Ahal durmuşy» gazeti habar berýär. Ýaryş orta mekdebiň okuwçylarynyň arasynda geçirildi.

Okuwçy oglanlaryň arasynda geçirilen ýaryşyň netijesi boýunça I orna Tejen şäheriniň topary, II orna Tejen etrabynyň topary, III orna Ak bugdaý etrabynyň topary mynasyp bolmagy başardy.

Gyzlardan düzülen toparlaryň arasynda I orna Tejen şäheriniň topary, II orna Ak bugdaý etrabynyň topary, III orna Kaka etrabynyň topary eýe bolmagy başardylar.

Ýaryşyň ýeňijilerine «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň, Ahal welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, Ahal welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň Hormat hatlary bilen sylaglandylar.