Soňky habarlar

Türkmenistanyň Milli Ýaý atyjylyk federasiýasy

Türkmenistanyň Milli Ýaý atyjylyk federasiýasy
43-13-06, 861-00-00-75
Aşgabat şäheriniň A.Annanow köçesiniň 21-nji jaýynyň 20-nji öýi
turkmenarchery@gmail.com
No results found.