Soňky habarlar

Boks federasiýasy

Türkmenistanyň Boks federasiýasy
+99364500515
Türkmenistan, Aşgabat şäheriniň Parahat 2/2 kiçi etrapçasynyň 25-nji jaýynyň 1-nji öýi
boxingtm@gmail.ru

Boksuň iň irki subutnamalary b.e.öň 3000 ýyla golaý Müsüre barýar. Bu sport grekler tarapyndan gadym Olimpiýa oýunlarynda b.e.öň VII asyryň ahyrynda görkezildi, ol wagtlar ýumşak deri kemerler goranmak üçin boksçylaryň ellerini we bilegini birleşdirmek üçin ulanylypdy. 

Soňra, Rimde, deri kemerler üsti metal bilen örülen sesta – ellik bilen çalşylypdyr. Gynansak-da, bu gatnaşýan gladiatorlara kömek etmedi, sebäbi adatça eýýamyň boks matçlary gatnaşyjylaryň biriniň ýa-da beýlekisiniň ölümi bilen tamamlanypdyr.

No results found.